SØKNAD OM HYBELLEILIGHET

Etter at du har sendt søknaden, får du en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Dersom det er ingen ledige hybler igjen, vil du bli spurt om å stå på venteliste frem til det dukker opp ledig hybel. Da vil du bli kontaktet og eventuelt innkalles til intervju. 


SØKNADSKRITERIER

Oppfyller du minimum 2 eller flere av kriteriene under kan du sende søknaden.

A) Døve/hørselshemmede søkere har førsteprioritet
B) Hørende kan søke, må i tillegg oppfylle kriterier I) og/eller J)
C) Døve/hørselshemmede som studerer
D) Du må ha gyldig oppholdstillatelse for 3 år
E) Enslige eldre
F) Er ufør / Har ikke jobb
G) Er i vanskelig livvsituasjon
H) Er en CODA (Children of Deaf Adults)
I)  Du er student og studerer tegnspråk
J) Du har en eller annen rolle innenfor Døvekirken


BETINGELSER

Vi holder våre leiepriser rimelige (ca 25% under dagens markedsleiepris) for området Frogner/Majorstua. Derfor er en av grunnene at du bidrar med ditt engasjement (delta minimum 3 ganger i løpet av 1 år) til noen av våre frivillige oppgaver i Døves Menighet under her. 

Eksempel er: Klippe plen, snørydding, kjøkken-oppgaver, dugnadsoppgaver, basar, jule- og påskeverksted, kirkevert, praktiske oppgaver knyttet til menighetsarrangementer, barne- og ungdomsmedarbeider, hente- og bringetransport.

Styret forbeholder seg retten til å avvike fra søkerlisten der særskilte behov er tilstede, eller en snarlig avgjørelse er helt nødvendig. Hvis du har søkt og ikke fått plass innen et år, ber vi deg ta kontakt og bekrefte at du fortsatt ønsker å stå på ventelisten. 

Køen av boligsøkere er stor, og du må normalt vente en tid før du får tilbud om leilighet. Menighetsrådet har avsatt et viss antall leiligheter til ledere av barne- og ungdomsarbeidet og ansatte i Døvekirken. Disse søkerne inngår, som nevnt ovenfor, egne avtaler.  Det tilbys 3-års leietid, med mulighet å forlenge en gang.  Max leietid er 6 år. Dyrehold tillates ikke i vårt borettslag. 

Husmøter (beboermøter) som arrangeres av AS Menighetssenter, er obligatoriske for alle beboerne

1-roms: 33m2 - 28 stk 
2-roms: 44m2 - 8 stk

Husleieprisene er inkl. felleskostnader (trappevask, kommunale avgifter, bygningsforsikring, internett, kabel-TV og vaktmestertjenester). Strøm og nettleie kommer i tillegg.  Elektronisk depositumavtale opprettes (3 x husleie) og betales på forskudd før innflytting. Fellesvaskeri, boder og sykkelbod finnes i kjeller. 

SEND SØKNAD HER
 • Søknaden behandles konfidensielt og søknadsinnholdet vil bli slettet innen kort tid.
 • (?)

 • Telefon:

  +47 918 54 284 (Kun SMS)
 • Adresse:

  Fagerborggata 12
  0360 OSLO
 • Epost:

  jv259 (a) kirken.no