DER DET ER HJERTEROM ER DET HUSROM
(Norsk ordtak)

Alle hørselshemmede uansett type hørselstap skal ha samme plikt, rett og mulighet til å bidra og delta i fellesskapet, - der likeverd, solidaritet og rettferd står som grunnpilarer. Derfor har vi blitt til for å gi hjelpende hånd til tegnspråkbrukere som trenger et sted å bo i en vanskelig periode, under studietid, eller rett og slett vil flytte ut fra barndomshjemmet for å lære å stå på egne ben.
Velkommen til å ta en titt på sidene våre.


«Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der.
Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut
med mildhet der. Det skal være slik i et hjem»  

(Selma Lagerlöf)

holding hands

INKLUDERING

"Kommunikasjon på tegnspråk er
nøkkelen til bedre integrering. 
Du kan ikke komme inn i huset
uten den nøkkelen. Med mindre
du ødelegger huset"

gode venner

FRIVILLIGHET

"Frivillighetsarbeidet er å sette fokus på det arbeidet mennesker legger nedfor andre, men også skape et flott engasjement rundt den frivillige innsatsen og samtidig fremme Døvekirken sitt mål å hjelpe andre"

tegnsprakmangfold

 MANGFOLD

"Ulikheter i kulturell, språklig og religiøs bakgrunn kan være en verdifull kilde til kunnskap og forståelse og kan bidra til aksept for og annerkjennelse av ulikheter"

 • Telefon:

  +47 918 54 284 (kun sms)
 • Adresse:

  Fagerborggata 12
  0360 OSLO
 • Epost:

  jv259 (a) kirken.no